Pwdec
merhabayın

Linux Üst Düzey Güvenliği Sağlama

linux-guvenlik

Konular

• Memory and RAM Temizleme
• Log Temizleme
• Hostname Değiştirme
• MAC Değiştirme
• Timezone Değiştirme
• IP Değiştirme
Linux Hafıza ve Ram Temizliği

Alıntı:
Pagecache Temizleme
Kod:
sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
Diş dişlerini ve düğümleri temizleyin.
Kod:
sync; echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
PageCache, diş dişleri ve düğümleri temizleyin.
Kod:
sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
Takas alanı temizleme
Kod:
swapoff -a && swapon -a


Log Temizliği

Kod:
/var/adm/utmp','/usr/adm/utmp','/etc/utmp','/var/log/utmp','/var/run/utmp','/var/adm/utmp','/var/run/utmp','/usr/var/adm/utmp','/var/adm/wtmp','/usr/adm/wtmp','/etc/wtmp','/var/log/wtmp','/var/adm/wtmp','/var/run/wtmp','/usr/var/adm/wtmp','/var/adm/utmpx','/usr/adm/utmpx','/usr/run/utmpx','/etc/utmpx','/var/log/utmpx','/var/run/utmpx','/usr/var/adm/utmpx','/var/adm/wtmpx','/usr/adm/wtmpx','/etc/wtmpx','/var/log/wtmpx','/var/run/wtmpx','/usr/adm/wtmpx','/usr/var/adm/wtmpx','/var/adm/lastlog','/usr/adm/lastlog','/etc/lastlog','/var/log/lastlog','/usr/adm/lastlog','/usr/run/lastlog','/usr/var/adm/lastlog','/var/adm/pacct','/var/account/pacct','/var/log/acct','/var/log/pacct','/var/adm/acct','/var/adm/pacct','/var/account/acct','/usr/adm/acct','/var/log/prelude.log','/var/log/prelude/prelude.log','/var/adm/prelude/prelude.log','/var/adm/prelude/log/prelude.log','/var/adm/log/prelude.log','/var/ids/log/prelude.log','/var/ids/prelude/log/prelude.log','/var/ids/prelude.log','/var/prelude/prelude.log','/var/prelude/log/prelude.log','/home/log/prelude.log','/home/ids/log/prelude.log','/home/prelude/log/prelude.log','/home/ids/prelude.log','/home/prelude/prelude.log','/home/log/prelude.log','/usr/local/var/log/prelude.log','/var/log/prelude-xml.log','/var/log/prelude/prelude-xml.log','/var/adm/prelude/prelude-xml.log','/var/adm/prelude/log/prelude-xml.log','/var/adm/log/prelude-xml.log','/var/ids/log/prelude-xml.log','/var/ids/prelude/log/prelude-xml.log','/var/ids/prelude-xml.log','/var/prelude/prelude-xml.log','/var/prelude/log/prelude-xml.log','/home/log/prelude-xml.log','/home/ids/log/prelude-xml.log','/home/prelude/log/prelude-xml.log','/home/ids/prelude-xml.log','/home/prelude/prelude-xml.log','/home/log/prelude-xml.log','/usr/local/var/log/prelude-xml.log','/var/log/samba/log.smbd','/var/log/samba/log.nmbd','/var/log/log.smbd','/var/log/log.nmbd','/var/log/smb/log.smbd','/var/log/smb/log.nmbd','/home/samba/log.smbd','/home/samba/log.nmbd','/home/samba/log/log.smbd','/home/samba/log/log.nmbd','/home/samba/logs/log.smbd','/home/samba/logs/log.nmbd','/var/log/snort/snort.alert','/var/log/snort.alert','/var/log/ids/snort.alert','/var/ids/snort/snort.alert','/var/ids/snort.alert','/var/snort/snort.alert','/home/snort/snort.alert','/home/snort/log/snort.alert','/home/log/snort/snort.alert','/home/log/snort.alert','/home/ids/snort/snort.alert','/home/ids/snort.alert','/usr/local/ids/snort.alert','/usr/local/var/snort.alert','/usr/local/snort/snort.alert','/usr/local/var/log/snort.alert','/usr/local/snort/log/snort.alert','/usr/local/ids/log/snort.alert','/usr/local/log/snort.alert','/usr/local/log/snort/snort.alert','/var/log/apache2/audit_log','/var/log/apache1/audit_log','/var/log/apache/audit_log','/home/apache2/log/audit_log','/home/apache1/log/audit_log','/home/apache/log/audit_log','/home/http/log/audit_log','/home/httpd/log/audit_log','/var/log/http/audit_log','/var/log/httpd/audit_log','/usr/http/log/audit_log','/usr/httpd/log/audit_log','/usr/local/http/log/audit_log','/usr/local/httpd/log/audit_log','/usr/local/apache/log/audit_log','/usr/local/apache2/log/audit_log','/usr/local/apache1/log/audit_log','/var/www/log/audit_log','/var/http/log/audit_log','/var/httpd/log/audit_log','/var/apache/log/audit_log','/var/apache2/log/audit_log','/var/apache1/log/audit_log','/root/.bash_history','/root/.history','/root/.sh_history','/.bash_history','/.history','/.sh_history','/tmp/.bash_history','/tmp/.sh_history','/tmp/.history','/home/apache/.bash_history','/home/apache/.sh_history','/home/apache/.history','/home/apache1/.bash_history','/home/apache1/.sh_history','/home/apache1/.history','/home/apache2/.bash_history','/home/apache2/.sh_history','/home/apache2/.history','/home/httpd/.bash_history','/home/httpd/.sh_history','/home/httpd/.history','/home/ftpd/.bash_history','/home/ftpd/.sh_history','/home/ftpd/.history','/var/log/apache2/access_log','/var/log/apache2/access_log.1','/var/log/apache2/access_log.2','/var/log/apache2/error_log','/var/log/apache2/error_log.1','/var/log/apache2/error_log.2','/var/log/apache2/ssl_access_log','/var/log/apache2/ssl_access_log.1','/var/log/apache2/ssl_access_log.2','/var/log/apache2/ssl_error_log','/var/log/apache2/ssl_request_log','/var/log/apache2/request_log','/var/log/apache/access_log','/var/log/apache/access_log.1','/var/log/apache/access_log.2','/var/log/apache/error_log','/var/log/apache/error_log.1','/var/log/apache/error_log.2','/var/log/apache/ssl_access_log','/var/log/apache/ssl_error_log','/var/log/apache/ssl_request_log','/var/log/apache/request_log','/var/log/apache1/access_log','/var/log/apache1/error_log','/var/log/apache1/ssl_access_log','/var/log/apache1/ssl_error_log','/var/log/apache1/ssl_request_log','/var/log/apache1/request_log','/var/www/log/access_log','/var/www/log/error_log','/var/www/log/ssl_access_log','/var/www/log/ssl_error_log','/var/www/log/ssl_request_log','/var/www/log/request_log','/var/apache2/access_log','/var/apache2/error_log','/var/apache2/ssl_access_log','/var/apache2/ssl_error_log','/var/apache2/ssl_request_log','/var/apache2/request_log','/home/apache2/access_log','/home/apache2/error_log','/home/apache2/ssl_access_log','/home/apache2/ssl_error_log','/home/apache2/ssl_request_log','/home/apache2/request_log','/var/web/log/access_log','/var/web/log/error_log','/var/web/log/ssl_access_log','/var/web/log/ssl_error_log','/var/web/log/ssl_request_log','/var/web/log/request_log','/var/apache/access_log','/var/apache/error_log','/var/apache/ssl_access_log','/var/apache/ssl_error_log','/var/apache/ssl_request_log','/var/apache/request_log','/home/apache/access_log','/home/apache/error_log','/home/apache/ssl_access_log','/home/apache/ssl_error_log','/home/apache/ssl_request_log','/home/apache/request_log','/var/apache1/access_log','/var/apache1/error_log','/var/apache1/ssl_access_log','/var/apache1/ssl_error_log','/var/apache1/ssl_request_log','/var/apache1/request_log','/home/apache1/access_log','/home/apache1/error_log','/home/apache1/ssl_access_log','/home/apache1/ssl_error_log','/home/apache1/ssl_request_log','/home/apache1/request_log','/usr/apache1/error_log','/usr/apache1/ssl_access_log','/usr/apache1/ssl_error_log','/usr/apache1/ssl_request_log','/usr/apache1/request_log','/usr/local/apache1/error_log','/usr/local/apache1/ssl_access_log','/usr/local/apache1/ssl_error_log','/usr/local/apache1/ssl_request_log','/usr/local/apache1/request_log','/usr/apache2/error_log','/usr/apache2/ssl_access_log','/usr/apache2/ssl_error_log','/usr/apache2/ssl_request_log','/usr/apache2/request_log','/usr/local/apache2/error_log','/usr/local/apache2/ssl_access_log','/usr/local/apache2/ssl_error_log','/usr/local/apache2/ssl_request_log','/usr/local/apache2/request_log','/usr/apache/error_log','/usr/apache/ssl_access_log','/usr/apache/ssl_error_log','/usr/apache/ssl_request_log','/usr/apache/request_log','/usr/local/apache/error_log','/usr/local/apache/ssl_access_log','/usr/local/apache/ssl_error_log','/usr/local/apache/ssl_request_log','/usr/local/apache/request_log','/usr/local/httpd/access_log','/usr/local/httpd/ssl_access_log','/usr/local/httpd/error_log','/usr/local/httpd/ssl_error_log','/usr/local/httpd/ssl_request_log','/home/httpd/access_log','/home/httpd/ssl_access_log','/home/httpd/error_log','/home/httpd/ssl_error_log','/var/adm/SYSLOG','/var/adm/sulog','/var/adm/utmp','/var/adm/utmpx','/var/adm/wtmp','/var/adm/wtmpx','/var/adm/lastlog/username','/usr/spool/lp/log','/var/adm/lp/lpd-errs','/usr/lib/cron/log','/var/adm/loginlog','/var/adm/pacct','/var/adm/dtmp','/var/adm/acct/sum/loginlog','/var/adm/X0msgs','/var/adm/crash/vmcore','/var/adm/crash/unix','/var/adm/pacct','/var/adm/wtmp','/var/adm/dtmp','/var/adm/qacct','/var/adm/sulog','/var/adm/ras/errlog','/var/adm/ras/bootlog','/var/adm/cron/log','/etc/utmp','/etc/security/lastlog','/etc/security/failedlogin','/usr/spool/mqueue/syslog','/var/adm/messages','/var/adm/aculogs','/var/adm/aculog','/var/adm/sulog','/var/adm/vold.log','/var/adm/wtmp','/var/adm/wtmpx','/var/adm/utmp','/var/adm/utmpx','/var/adm/log/asppp.log','/var/log/syslog','/var/log/POPlog','/var/log/authlog','/var/log/auth1.log','/var/adm/pacct','/var/lp/logs/lpsched','/var/lp/logs/lpNet','/var/lp/logs/requests','/var/cron/log','/var/saf/_log','/var/saf/port/log','/var/adm/utmp','/var/log/utmp','/var/run/utmp','/var/adm/utmp','/var/run/utmp','/usr/var/adm/utmp','/var/adm/wtmp','/var/log/wtmp','/var/adm/wtmp','/var/run/wtmp','/usr/var/adm/wtmp','/var/adm/utmpx','/var/log/utmpx','/var/run/utmpx','/usr/var/adm/utmpx','/var/adm/wtmpx','/var/log/wtmpx','/var/run/wtmpx','/usr/var/adm/wtmpx','/var/adm/lastlog','/var/log/lastlog','/usr/var/adm/lastlog','/var/adm/pacct','/var/account/pacct','/var/log/acct','/var/log/pacct','/var/adm/acct','/var/adm/pacct','/var/account/acct','/var/log/prelude.log','/var/log/prelude/prelude.log','/var/adm/prelude/prelude.log','/var/adm/prelude/log/prelude.log','/var/adm/log/prelude.log','/var/ids/log/prelude.log','/var/ids/prelude/log/prelude.log','/var/ids/prelude.log','/var/prelude/prelude.log','/var/prelude/log/prelude.log','/usr/local/var/log/prelude.log','/var/log/prelude-xml.log','/var/log/prelude/prelude-xml.log','/var/adm/prelude/prelude-xml.log','/var/adm/prelude/log/prelude-xml.log','/var/adm/log/prelude-xml.log','/var/ids/log/prelude-xml.log','/var/ids/prelude/log/prelude-xml.log','/var/ids/prelude-xml.log','/var/prelude/prelude-xml.log','/var/prelude/log/prelude-xml.log','/usr/local/var/log/prelude-xml.log','/var/log/samba/log.smbd','/var/log/samba/log.nmbd','/var/log/log.smbd','/var/log/log.nmbd','/var/log/smb/log.smbd','/var/log/smb/log.nmbd','/var/log/snort/snort.alert','/var/log/snort.alert','/var/log/ids/snort.alert','/var/ids/snort/snort.alert','/var/ids/snort.alert','/var/snort/snort.alert','/usr/local/var/snort.alert','/usr/local/var/log/snort.alert','/var/log/apache2/audit_log','/var/log/apache1/audit_log','/var/log/apache/audit_log','/var/log/http/audit_log','/var/log/httpd/audit_log','/var/www/log/audit_log','/var/http/log/audit_log','/var/httpd/log/audit_log','/var/apache/log/audit_log','/var/apache2/log/audit_log','/var/apache1/log/audit_log','/var/log/apache2/access_log','/var/log/apache2/access_log.1','/var/log/apache2/access_log.2','/var/log/apache2/error_log','/var/log/apache2/error_log.1','/var/log/apache2/error_log.2','/var/log/apache2/ssl_access_log','/var/log/apache2/ssl_access_log.1','/var/log/apache2/ssl_access_log.2','/var/log/apache2/ssl_error_log','/var/log/apache2/ssl_request_log','/var/log/apache2/request_log','/var/log/apache/access_log','/var/log/apache/access_log.1','/var/log/apache/access_log.2','/var/log/apache/error_log','/var/log/apache/error_log.1','/var/log/apache/error_log.2','/var/log/apache/ssl_access_log','/var/log/apache/ssl_error_log','/var/log/apache/ssl_request_log','/var/log/apache/request_log','/var/log/apache1/access_log','/var/log/apache1/error_log','/var/log/apache1/ssl_access_log','/var/log/apache1/ssl_error_log','/var/log/apache1/ssl_request_log','/var/log/apache1/request_log','/var/www/log/access_log','/var/www/log/error_log','/var/www/log/ssl_access_log','/var/www/log/ssl_error_log','/var/www/log/ssl_request_log','/var/www/log/request_log','/var/apache2/access_log','/var/apache2/error_log','/var/apache2/ssl_access_log','/var/apache2/ssl_error_log','/var/apache2/ssl_request_log','/var/apache2/request_log','/var/web/log/access_log','/var/web/log/error_log','/var/web/log/ssl_access_log','/var/web/log/ssl_error_log','/var/web/log/ssl_request_log','/var/web/log/request_log','/var/apache/access_log','/var/apache/error_log','/var/apache/ssl_access_log','/var/apache/ssl_error_log','/var/apache/ssl_request_log','/var/apache/request_log','/var/apache1/access_log','/var/apache1/error_log','/var/apache1/ssl_access_log','/var/apache1/ssl_error_log','/var/apache1/ssl_request_log','/var/apache1/request_log','/var/log','/var/adm','/var/spool/mqueue','/var/mail','/var/log/emerge.log','/var/log/Xorg.0.log','/root/.bash_history','/root/.bash_logout','/usr/local/apache/logs','/usr/local/apache/log','/var/apache/logs','/var/apache/log','/var/run/utmp','/var/logs','/var/log','/var/adm','/etc/wtmp','/etc/utmp','/var/log/lastlog','/var/log/syslog','/var/log/messages','/var/log/httpd/access_log','/var/log/httpd/access.log','/var/log/httpd/error_log','/var/log/httpd/error.log','/var/log/apache2/access_log','/var/log/apache2/access.log','/var/log/apache2/error.log','/var/log/apache2/error_log','/var/log/wtmp','/var/log/secure','/var/log/xferlog','/var/log/auth.log','/var/log/lighttpd/lighttpd.error.log','/var/log/lighttpd/lighttpd.access.log','/var/run/utmp','/var/www/logs/access_log','/var/www/logs/access.log','/var/www/logs/error_log','/var/www/logs/error.log','/var/log/apache/access_log','/var/log/apache/access.log','/var/log/apache/error_log','/var/log/apache/error.log','/var/log/yum.log','/etc/httpd/logs/access_log','/etc/httpd/logs/access.log','/etc/httpd/logs/error_log','/etc/httpd/logs/error.log']
Log silme bazen çok zor temizlenebiliyor gördüğünüz gibi log dosyaları çok fazlasıyla olabilir hatta bunlar artadabilir.Loglar adı üstünde kayıt dosyası olduğu için silmekte çok fayda var inanin. Python gibi kodlama dilleriyle kolay bir script hazırlanabilir zaten konu sonunda verdiğim tool bunu otomatik yapiyor içindeki kodları inceleyebilirsiniz bunu bi listeye alıcaksınız sonra if else kullanarak bide sanırım os modülü ile rm komutunu calistirarak yazılabilir benim inceleme fırsatım olmadı henüz.


Hostname Değiştirme

Kullandığınız linux makinenin cihaz adıdır misal root@kali burda kali hostname dir. Bunu da /etc klasörü altında hostname dosyasını değiştirerek dilediğinizi yapabilirsiniz komutlar ;
Kod:
nano /etc/hostname
Kod:
reboot


Mac Değiştirme

Mac hakkında : Tıkla
Linux üzerinde bir mac değiştirme aracı bulunmaktadır fakat biraz daha güven açısından kendi yazdığınız python scriptini kullanmanızı tercih ediyorum onun konusu da : Tıkla

uğraşmam güveniyorum diyorsanız komutlar da şöyle :
interface : sizin interface iniz yani wifi kartınız varsa wlan0 dır, vpn bağlı ise tun0, normal ise eth0

Kod:
macchanger -r eth0
-r yani –random olarak değiştirir daha fazlası için macchanger –help yaparak incelemenizi tavsiye ediyorum böyle öğrenmenizde inanın çok fayda var.

Timezone Değiştirme
Timezone yani saat dilimini de değiştirmek bir tık önemli çünkü loglarda giriş yaptığınız saati ve tarihi alabilir değiştirerek kafa karıştırabilirsiniz

Timezone görme :
Kod:
 ls -l /etc/localtime

Alıntı:
Timezone değiştirme :
Kod:
# mv /etc/localtime /etc/localtime.yedek
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime
Kalıcı değişiklik için aşağıdaki /etc/sysconfig/clock dosyasında da aynı değişikliği yapmanız gerekiyor.

Kod:
# cat /etc/sysconfig/clock
ZONE="Europe/Istanbul"
UTC=true
ARC=false

İP Değiştirme
Ben bunun için https://github.com/Und3rf10w/kali-anonsurf bu aracı kullanıyorum istediğiniz saniyede bir ip değiştirme olanağı veriyor.
İp Adresi hakkında bilgi : Tıkla


Şimdi hepsini yapan bir araç buldum onu tanıtıcam
https://github.com/omer-dogan/whoami
Komutlar :
Kod:
git clone https://github.com/omer-dogan/whoami
Kod:
cd whoami
Kod:
sudo bash whoami --start
Başlatma
Kod:
sudo bash whoami --stop
Durdurma
Kod:
sudo bash whoami --status
Durumu
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *