Pwdec
merhabayın

10 Dakikada Bash Scripting Öğrenelim !

Shell Nedir ?
İşletim sistemi yapısı gereği bilgisayar donanımı ile erişim kuran kernel adlı bir yazılım vardır.Kullanıcı doğrudan donanımı ile erişim kuramaz. Kullanıcı ile kernel arasındaki haberleşmeyi de sağlayan programın adı shell dir. bash,sh,csh,ksh,tcsh,zsh gibi türleri vardır. echo $SHELL yazarak shell türünü öğrenebilirsiniz. Kurulu olan sheller /etc dizini altında shells dosyasında bulunur.
#!/bin/bash –> Scriptte en üste yazılır komutların hangi shell e göndereceğini söylüyoruz


Konular :
Yorum Satırı
Echo
Değişkenler
Döngüler
Fonksiyonlar
İf – Elif – Else – Case
Harici Dosyalar ile İşlemler (source)
Hataları Ele Alma
Uygulamalar
Yorum SatırıEcho Komutu
DeğişkenlerFor DöngüsüWhile DöngüsüIf – Elif – ElseFonksiyonlar
Harici Dosyalar ile İşlemler
Resimli Anlatım

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *